SARADNJA

Ugovorom o međusobnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH) osigurana je upotreba bibliotečkih servisa i usluga ove biblioteke studentima i zaposlenima na IUS-u. 

Između ostalog, svi studenti i zaposleni na IUS-u mogu koristiti pristup elektronskim izvorima koje posjeduje NUBBiH, a koji su potrebni za naučno-istraživački rad. Također, moguće je koristiti čitaonički prostor i multimedijalne sale, kao i svu ostalu građu koju biblioteka posjeduje, a u skladu sa pravilima NUBBiH.

Svi zainteresirani studenti i zaposleni na IUS-u koji žele koristiti ovu mogućnost trebaju u NUBBiH ponijeti IUS ID kartice.