Skip to main content

Pravila

Biblioteka

Pravila

Hrana i piće nisu dozvoljeni u biblioteci

Pratite upute bibliotekara

Pitajte ako vam treba pomoć

Poštujte druge korisnike

Tiho čitajte i pričajte

Uvijek hodajte, nikada ne trčite

Vratite knjige na njihovo mjesto

Hvala vam što poštujete pravila

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Contact