Skip to main content

O Službi

Dobro došli na web stranicu Biblioteke IUS-a

Posvećeni smo pružanju
najbolje moguće usluge

Rukovodilac biblioteke

Dželila Muminović

Biblioteka

Posvećeni smo pružanju najbolje moguće usluge

Biblioteka će vas podržati tokom vašeg studiranja i pomoći da ispravno koristite svoje znanje; pomoći ćemo vam pronaći i odabrati informacije koje su vam potrebne. Nadamo se da ćete koristiti našu biblioteku kao mjesto gdje ćete učiti, istraživati, pronalaziti informacije i komunicirati.

 

Biblioteka

Osnovna namjena Biblioteke Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) jeste da osigura studentima i zaposlenima na IUS-u pristup knjigama i informacijama neophodnim za odvijanje i unapređenje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu. Glavni cilj Biblioteke IUS-a jeste omogućavanje pristupa dostupnim izvorima poput udžbenika, referentnih knjiga i akademskih časopisa, kao i pristup elektronskim izvorima, a sve u cilju pružanja kvalitetnih informacijskih servisa i ugodnog ambijenta za učenje.

 

Lokacija i radno vrijeme

Biblioteka IUS-a se nalazi u B zgradi na 3. spratu. Za ulazak u biblioteku moraju se koristiti IUS ID kartice.

Biblioteka je otvorena od ponedjeljka do petka (08:00 - 20:00).

 

Prostor

 • Glavnu čitaonica – 70 mjesta;
 • Čitaonica za učenje u grupama – 26 mjesta;
 • Čitaonica sa tezama – 10 mjesta;
 • Čitaonica za doktorante – 10 mjesta;
 • Čitaonica za ELS studente – 10 mjesta, i
 • Prostorija s računarima – 36 mjesta i 10 računara.

Kolekcije

Biblioteka IUS-a posjeduje više od 32.056 bibliotečkih jedinica: udžbenika, rječnika, referentnih knjiga, priručnika i printanih časopisa iz svih naučnih oblasti. Kolekcije biblioteke IUS-a neprestano se obogaćuju novim i aktuelnim izdanjima, a podijeljene su na:

 • Kolekcija knjiga na engleskom jeziku;
 • Kolekcija knjiga na turskom jeziku;
 • Kolekcija knjiga na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku;
 • Kolekcija knjiga na drugim stranim jezicima;
 • Kolekcija periodičnih publikacija;
 • Arhiv odbranjenih završnih radova sa sva tri nastavna ciklusa.

Sve kolekcije su klasificirane prema Dewey decimalnom sistemu klasificiranja (DDC) i organizirane na policama otvorenog pristupa prema istom sistemu.

 

Posudba

Studenti IUS-a mogu posuditi bibliotečke jedinice koje imaju status “dostupno za posudbu”. Moguće je posuditi do 3 knjige odjednom, na period od 15 dana. Moguće je produžiti period posudbe samo u slučaju kada knjige nemaju status “na rezervaciji”.

Zaposleni na IUS-u mogu posuditi do 10 knjiga i zadržati ih jedan cijeli semestar ukoliko su knjige potrebne za izvođenje nastave, istraživački rad i slično.

Završni radovi sva tri studijska ciklusa se mogu koristiti samo unutar prostorija Biblioteke. Dozvoljeno je fotokopirati naslovnu stranicu, sadržaj i listu referenci.

Fotokopiranje bibliotečkog materijala je dozvoljeno u zavisnosti od autorskih prava svake jedinice.

Više o procedurama posudbe na PRAVILA

Online katalog

Online katalog biblioteke je registar bibliografskih referenci u biblioteci IUS-a, a dostupan je u mašinski čitljivom formatu. Bibliografska jedinica može biti bilo koja informacijska cjelina (npr. knjige, elektronski dokumenti, crteži, kartografski materijali, linkovi sa web stranica, itd.).

U martu 2016. godine proces katalogizacije se počeo odvijati uz pomoć novog softwarea u biblioteci opremljenog sa RFDI sistemom. To je najnovija tehnologija koja se koristi u bibliotekama radi sigurnosne zaštite knjiga. RFID sistem kombinira sigurnost s efikasnijim načinom praćenja bibliotečkog materijala, uključujući lakše i brže posuđivanje i razduživanje, inventar i lakše pronalaženje knjiga na policama biblioteke.

U prethodnom periodu kolekcije biblioteke su stručno obrađivane i klasificirane u programu koji je razvio IT centar IUS-a. Online katalog pomaže korisnicima biblioteke IUS-a na sljedeće načine:

 • Moguće je pretraživati katalog sa bilo kojeg mjesta, i to odabirom imena autora, naslova publikacije, ključne riječi;
 • Lakše je provjeriti dostupnost bibliotečke jedinice, vrijeme posudbe i mjesto knjige na polici u biblioteci.

Bibliografski zapisi jedinica u biblioteci IUS-a su pretraživi na: ONLINE KATALOG

Elektronski izvori

Putem biblioteke IUS-a omogućen je pristup na nekoliko komercijalnih i nekomercijalnih on-line baza podataka. Ovi izvori pomažu studentima i nastavnom kadru da lakše pristupe referentnim istraživačkim radovima, člancima iz časopisa i e-knjigama.

Više informacija na ELEKTRONSKI IZVORI

Nabavka knjiga

Broj bibliotečkih jedinica konstantno je u porastu zahvaljujući procesu nabavke novih knjiga, poklona ili donacija, razmjene, te vlastite produkcije IUS-a.

Nabavka bibliotečkog materijala je organizirana u skladu sa potrebama studijskih programa na univerzitetu.

Posvećeni smo pružanju najbolje moguće usluge

Biblioteka će vas podržati tokom vašeg studiranja i pomoći da ispravno koristite svoje znanje; pomoći ćemo vam pronaći i odabrati informacije koje su vam potrebne. Nadamo se da ćete koristiti našu biblioteku kao mjesto gdje ćete učiti, istraživati, pronalaziti informacije i komunicirati.

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Contact